Ki-kicsoda

Diákjaink

Tanáraink

"Testvér"kapcsolataink

Óvoda

Falunk honlapja

Tesvérvárosunk

Tőlünk indultak

Akikre büszkék vagyunk

Pályázatok

 

A mi óvodánk

Az óvoda a falu központjában, könnyen megközelíthető helyen épült. Családiház jellegű, mely áll egy csoportszobából, öltözőből, melegítőkonyhából és irodából. Nagy örömünkre 2009. nyarán teljesen megújult az óvoda épülete. Korszerű fűtés, tágas csoportszoba, új nyílászárók, burkolatok teszik otthonosabbá, szebbé környezetünket.
Jelenleg 2 óvodapedagógus,1 dajka óvodánk személyzete. A gyermeklétszám egy vegyes életkorú csoportban 20 – 25 fő körül alakul.
A szülőkkel nagyon jó a kapcsolatunk, mindenben számíthatunk rájuk. A Szülői Szervezet aktívan közreműködik.

A mi hitvallásunk

„Érezd jól magad, légy önmagad!”
Vagyis, hogy érezzük jól magunkat együtt egy olyan kis közegben, melyet átsző a szeretet, a nyugalom, az egymással törődés elve, biztosítva az egyéni képességek kibontakozását, a vegyes életkorú gyermekcsoportban.
A vegyes életkorú csoportok előnyeit a következőkben látjuk:

• Életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel
• A kicsik beilleszkedése hamarabb lezajlik, segítik a testvérek és a nagyobbak a kapcsolatteremtést
• A csoportban már meglévő szokásrendszer, hagyományok, társas kapcsolatok fokozzák a kisebbek biztonságérzetét
• A testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba kerülnek
• Megteremtődnek az utánzás, a modellkövetés feltételei a gyerekek között
• Eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése

Minden gyerek számára lehetőséget kell adnunk arra, hogy személyisége kibontakozhasson. Minél többféle tevékenységet biztosítunk, annál nagyobb a lehetősége minden gyermeknek, hogy megtalálja és kiválassza azt a saját számára örömet jelentő tevékenységet, amin keresztül személyisége kibontakozhat, fejlődhet.

A mi programunk

Helyi nevelési programunk elkészítésekor törekedtünk arra, hogy az óvodáskorú 3-7 éves kisgyermekek „mozgalmas” mindennapjaiban a harmónia, a derű, a szeretetteljes gondoskodás, a biztonságérzet kialakítása központi helyet kapjon. Szívesen játszó, játszva „tanuló” gyerekeket neveljünk a mese, vers, játék, mozgás különböző színtereivel, a kétnyelvű nevelés sokféle lehetőségét is beleszőve.
Helyi nevelési programunk fő irányvonala német nemzetiségi kultúra ápolása a naponta alkalmazott nyelvi játékokkal nemzetiségi hagyományok felelevenítésével. Fontosnak tartjuk, hogy ebben a német nemzetiségi identitását is őrző faluban és ilyen családban nevelkedő gyermek az óvodában is gyakorolhassa, folytathassa vagy megismerhesse kisebbségi kultúráját. Ezenkívül nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre a környezetvédelem fontosságára is. Úgy gondoljuk, hogy a mi gyermekeink előnyben vannak azokkal a városi gyermekekkel szemben, akiknek külön kirándulást kell tenni, hogy megtapasztalhassák a természet csodálatos közelségét.
Nekünk, erdő mellett, szép környezetben élő embereknek mindez a mindennapjaink része, s ezért tartjuk fontosnak, hogy óvodai életünk részévé váljon a helyes környezetvédelmi szemléletre nevelés is. Igyekszünk, hogy a gyermekek harmonikus kapcsolatba kerülhessenek környezetünkkel, ismerkedjenek meg tájegységünk állataival, bogaraival, rovaraival, madaraival, növényeivel – természetesen életkori sajátosságaiknak megfelelően a fokozatosság elvét szem előtt tartva.

A mi céljaink

A gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, nyugodt, családias légkörben, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Változatos, sokszínű tevékenységek szervezése, melyekkel a nemzetiségi hagyományokat, óvodai életünk mindennapos részévé tehetjük.
Humánusan gondolkodó, egymást tisztelő, szerető, segítő gyermekek nevelése, akik szűkebb és tágabb környezetükben jól el tudnak igazodni, akik szeretik, ismerik, védik környezetüket és nyitottak a körülöttünk lévő világ apró csodáira.

Péter Bernadett
óvodavezető